De praktijk voor fysiotherapie Yvonne Janss, bestaat sinds 1991 en heeft twee locaties:
Praktijk Onder de Kerk 7 B/C 6227 BG, Maastricht
Praktijk Zorgplein HEER, Einsteinstraat 34 B10 (1e etage) 6227 BZ te Maastricht (naast Aon de Wan) .

Ons vaste team bestaat uit zes fysiotherapeuten en een administratief medewerker, te weten:
>> Yvonne Janss 
>> Sanne Notermans 
>> Carlo Daamen 
>> Helene Dieteren 
>> Sandra Joeris
>> Paul Oosterink
>> Karin Veugeleers  Administratief medewerker.

In onze praktijken kunt u terecht voor:
>> Fysiotherapie
>> Manueel therapie
>> Osteopathie
>> Geriatrische fysiotherapie
>> Oedeemfysiotherapie
>> Sportfysiotherapie
>> Oncologische fysiotherapie
>> Zwangerschapsbegeleiding en postnatale begeleiding
>> Bekkenbodemfysiotherapie
>> Dry needling
>> Valanalyse Valtraining en valpreventie 
>> Tapen / Curetapen / Medical tapen / Lymfetapen
>> Alle centraal neurologische aandoeningen (Parkinson, MS, CVA)
>> Beweegprogramma's te weten atrose / claudicatio (= vaattraining/looptraining) / copd / diabetes mellitis type 2

Wij zijn aangesloten bij:
>> KNGF: het Koninklijke Nederlandse Genootschap voor Fysiotherapie
>> FY'NET: de regionale overkoepelende organisatie van samenwerkende fysiotherapeuten in de regio Maastricht
>> Landelijke claudicationet
>> Landelijke Parkinsonnet

Alle fysiotherapeuten zijn geregistreerd bij het ministerie van V.W.S volgens de wet B.I.G. (Beroepen Individuele Gezondheidszorg).
Deze wet beschermt u tegen ondeskundige en onzorgvuldige behandeling
Wij nemen deel aan een klachtenregeling zoals door het ministerie voorgeschreven is en al onze fysiotherapeuten hebben (meerdere) specialisaties,  doorlopen het verplichte bijscholingstraject en zijn ingeschreven in het centrale kwaliteitsregister ( CKR).

In de oefenzaal van onze praktijk Onder de Kerk worden door ons valtraining cursussen gegeven en
yoga- en babymassagecursussen gegeven via Envida.
U kunt zich hiervoor aanmelden via tel.: 043-3690690.

Klik verder in het menu op de knop " Specialisaties" voor informatie over de fysiotherapeuten en hun specialisaties.Fysiotherapie Yvonne Janss 2011