Maastricht 1 mei 2020 Covid-19 Corona nieuws

Beste patiënt,

Wij kunnen u weer behandelen! Ook kunnen wij bij u aan huis komen.
Vanaf 4 mei gaat onze vestiging Onder de Kerk weer open.
De vestiging bij Zorgplein Heer blijft vooralsnog gesloten.

In verband met de huidige Coronamaatregelen willen wij uw aandacht vragen voor volgende:
  –    Hou u aan de algemeen geldende RIVM regels
  –    Maak géén afspraak met ons wanneer u klachten heeft.

De volgende vragen kunt u zich stellen:
  –    Heeft u een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen:
        o    Neusverkoudheid; Hoesten; Niezen; Keelpijn
        o    Benauwdheid
        o    Koorts (vanaf 38°C)?
  –    Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?
  –    Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
  –    Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?

Indien één of meerdere van de vragen met JA worden beantwoord kan de afspraak niet doorgaan.

Wanneer wij een afspraak met u gemaakt hebben kunt u er zeker van zijn dat wij alle maatregelen
genomen hebben om u en ons zelf optimaal te beschermen.

Bij het betreden van de praktijk hebben wij uw hulp en medewerking nodig om samen zorg te dragen
voor uw en onze gezondheid. Daarom vragen wij u rekening te houden met volgende zaken:
Wilt u:
        o    Uw handen desinfecteren bij het betreden van de praktijk;
        o    Na het desinfecteren van de handen uw telefoon niet meer aanraken;
        o    Na het desinfecteren van de handen uw gezicht niet meer aanraken;
        o    Tijdens de behandeling ook 1,5 meter afstand bewaren waar mogelijk;
        o    In de praktijk, met name in de gangen, rekening houden met de 1,5m regel;
        o    Eén grote handdoek (badhanddoek) en één normale handdoek meebrengen, want de behandeltafels hebben geen hoezen.
        o    2 minuten voor uw consulttijd de praktijk binnenkomen (liefst niet vroeger);
        o    Niets achterlaten in de wachtruimte;
        o    Alleen naar uw afspraak komen. Indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen;
        o    De praktijk na uw behandeling zo spoedig mogelijk verlaten.
        o    Wij proberen de communicatie tijdens behandeling te beperken.
        o    Wij werken stipt op tijd, waarbij uw behandeltijd 20 min bedraagt. Daarna heeft u 3 minuten de tijd om de praktijk te verlaten en hebben wij 5  minuten de tijd voor het ontsmetten van de ruimte en onze administratie. Tot slot heeft de nieuwe patiënt 2 minuten de tijd om de behandelruimte te betreden.
        o    Vermijdt het gebruik van het toilet in de praktijk indien mogelijk.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact met ons op via 06-44456416 of de praktijknummers: 043-3610025 en 043-2061018 of stuur een mail naar fysio7bhelp@outlook.com
Hou ook onze facebook en webpagina in de gaten voor actuele informatie https://fysiojanss.nl

Team Fysiotherapie Yvonne Janss: Sanne, Carlo, Helene, Eugenie, Frank en Yvonne