Specialisaties

Fysiotherapie houdt zich bezig met de behandeling van klachten aan het houding- en bewegingsapparaat. Dit kunnen klachten zijn die tijdens het sporten zijn ontstaan of door werk, een ongeluk of ziekte, verkeerde beweging of houding of gewoon omdat het lichaam ouder wordt.

De fysiotherapeut adviseert, begeleidt en behandelt waar mogelijk deze klachten. Het kunnen blessures van spieren, pezen, banden en gewrichten zijn. Maar ook stoornissen van het zenuwstelsel, de bloedvaten, het hart of de longen kunnen worden behandeld. De keuze voor het te volgen behandelbeleid zal altijd in samenspraak met u gemaakt worden naar aanleiding van het intakegesprek en het lichamelijk onderzoek. En indien mogelijk wordt dit meteen tijdens de eerste behandeling met u besproken.

Door middel van oefentherapie of verschillende andere therapievormen wordt u geholpen om uw lichamelijke klachten te verminderen en/of te laten verdwijnen maar ook om deze te voorkomen zodat U zo snel als mogelijk weer zo optimaal mogelijk kunt deelnemen aan het dagelijkse leven.

Problemen met gewrichten, spieren en het zenuwstelsel kunnen met behandeld worden door middel van mobilisaties en manipulaties.
Wanneer een gewricht niet optimaal beweegt dan spreekt men van een blokkade.
Door middel van het toepassen van mobilisaties wordt een gewricht weer in een stand geplaatst zodat het gewricht, de spieren en de zenuwen weer optimaal kunnen functioneren.
Bij een manipulatie wordt een “snelle impuls” aan een gewricht gegeven. Vaak gaat dit gepaard gaat met een knakkend geluid. De meeste patiënten ervaren deze behandelinterventies als niet pijnlijk. Zowel een mobilisatie als ook een manipulatie zijn uitstekende behandelmethodes om een gewrichtsblokkade op te heffen. De keuze van de behandeltechniek wordt altijd in overleg met de patiënt gemaakt

Na de opleiding fysiotherapie kan men zich specialiseren in osteopathie. Osteopathie betekent letterlijk ”ziekte van de beenderen” en is een alternatieve geneeswijze. ( naast homeopathie, acupunctuur en chiropraxie) . Bij osteopathie gaat men ervan uit dat een verminderde beweeglijkheid van weefsels en structuren in het lichaam een nadelige invloed op de gezondheid heeft. Osteopaten kunnen een dergelijke bewegingsvermindering met hun handen op sporen en weer beweeglijker maken.
Wanneer de osteopaat onderzoekt en behandeld, doet hij dit vanuit een totaalbenadering van de klacht: niet alleen het bewegingsapparaat ( botten, gewrichten spieren) maar ook het orgaansysteem ( de inwendige organen met bloedvaten en lymfestelsel) en het craniosacrale systeem (dat zijn de schedelbotten, hersenvliezen, ruggenmergsvlies en hersenvochtcirculatie) worden in het onderzoek en de behandeling betrokken. Het lichaam wordt als een eenheid gezien en bestaat uit deze drie systemen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en elkaar continu beïnvloeden. De behandeling bestaat uit het herstellen van de oorspronkelijke beweeglijkheid door middel van zachte handgrepen. Van daaruit kan het natuurlijk genezingsproces plaats gaan vinden. Hiermee wordt bedoeld dat het lichaam na behandeling in principe vanzelf terugkeert naar de oorspronkelijke toestand.

Door ( intensieve ) sportbeoefening, werk, foutieve houdingen en bewegingen, maar ook door veroudering kunnen klachten ontstaan aan belangrijke gewrichten zoals de heupen, knieën, schouders en voeten.
Door middel van fysiotherapie wordt er naar gestreefd om zo lang en zo goed als mogelijk te kunnen en blijven functioneren.

In onze praktijk hebben wij ons toegelegd en gespecialiseerd in de behandeling van deze klachten. Met name osteopaat heeft extra behandelinterventies om deze klachten positief te beïnvloeden. Verder is artrose de meest voorkomende aandoening van het houding- en bewegingsapparaat. Artrose komt vaak voor in heup en kniegewrichten.

Bij artrose zie je dat er een langzaam en wisselend progressief verlies van gewrichtskraakbeen ontstaat met veranderingen in het omliggende bot.
Vaak is artrose de reden dat men uiteindelijk toch moet kiezen voor een gewricht vervangende operatie: een nieuwe knie of heup. Wanneer zo’n operatieve gewricht vervangende operatie nodig blijkt wordt fysiotherapie en met name oefentherapie aanbevolen.
Verbetering van kracht- coördinatie en mobiliteit door middel van oefeningen is erg belangrijk. Tevens zal er tijdens de revalidatie aandacht zijn voor beweeggedrag, voorlichting en begeleiding zodat u na de revalidatie weer kunt doorstromen naar een reguliere beweeg- of sportactiviteit. Wij werken aan de samen met u opgestelde individuele doelen en zorgen dat u zo snel als mogelijk kunt herstellen. Wij werken volgens het KNGF opgestelde Richtlijn Artrose Knie/Heup: Pre - en postoperatieve fysiotherapie bij een gewricht vervangende operatie.
Voor meer informatie: KNGF richtlijn.

Het herstellen van sportklachten en het weer hervatten van de sport op het oude niveau kan door middel van sportrevalidatie en fysiotherapie. Na een opgelopen blessure of een letsel van het lichaam door of tijdens het sporten zorgt de fysiotherapeut er weer voor dat u weer op het oude niveau kunt gaan functioneren. Daarnaast wordt er gewerkt aan het verhogen van het belastbaarheid niveau om te voorkomen dat ontstane problemen opnieuw optreden.

Er wordt altijd een individueel revalidatieplan opgesteld. Na een intake en het onderzoek wordt er naar een goede afweging van therapievorm gezocht. U kunt behandeld worden door bijvoorbeeld manipulaties en/ of mobilisaties, kracht-, stabilisatie- en coördinatietraining. Alles specifiek toegespitst op de beoefende tak van sport. Als revaliderende sporter wordt er van u verwacht dat u zelf veel oefent om zo weer op uw oude peil terug te kunnen komen. En hierbij wordt u continu deskundige begeleid.

Als de behandelingen voor kanker in het ziekenhuis afgelopen zijn, kan er begonnen worden met revalideren. Vaak is de algehele conditie flink gedaald en kan er sprake zijn van vermoeidheid en pijnklachten. Ook heeft u als patiënt de ruimte en tijd nodig om de ingrijpende periode te verwerken. Het is dan vaak moeilijk om zelf weer te starten met het opbouwen van de lichamelijke conditie, want waar moet je mee beginnen, wat is goed qua bewegen en waar moet je rekening mee houden? Fysiotherapie bij oncologie en oncologische revalidatie kan u hierbij helpen.

Na een uitgebreide intake, waarin het van belang is dat we goed op de hoogte zijn van alle behandelingen die u heeft ondergaan en uw medicatie, wordt ook gevraagd naar uw eigen doelen: waar wilt u aan werken? Een behandeling is namelijk altijd op maat! Dan volgen testen voor conditie, kracht, algehele beweeglijkheid. Ook kunnen andere klachten belangrijk zijn om rekening mee te houden. Er wordt een behandelplan gemaakt , zodat u onder begeleiding kunt gaan oefenen. Naast revalideren kunnen er ook nog andere zorgvragen zijn. Denk aan pijnlijke littekens, bewegingsbeperking van een been of arm of oedeem. Ook hier kunnen wij u bij helpen ( zie ook oedeemtherapie).

De geriatrische fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in het behandelen van de ouder wordende mensen met meerdere klachten. Geriatrische fysiotherapie houdt zich dus bezig met de ouder en kwetsbaar wordende mens. Bij het ouder worden kunnen meerdere ( chronische) aandoeningen problemen opleveren in houding en beweging. Denk hierbij bijvoorbeeld aan artrose, osteoporose, loopstoornissen, maar denk ook aan beperkingen door een verouderend zenuwstelsel, zoals bijvoorbeeld coördinatieproblemen. Verder kan een centraal neurologische aandoening zoals Parkinson, MS, CVA, dementie maar ook COPD, diabetes en claudicatio ( vaatproblemen) klachten op oudere leeftijd bepalen of beïnvloeden. De geriatrische fysiotherapeut kan in zijn behandeling met al deze klachten rekening houden en u zo goed als mogelijk behandelen en revalideren. Hij werkt samen met andere paramedische disciplines ( multidisciplinair samenwerking). Dit zorgt ervoor dat u een zo goed als mogelijk afgestemde behandeling krijgt en alle disciplines dezelfde behandeldoelen nastreven.

Doordat wij de volgende specialisaties in onze praktijk hebben zijn wij aangesloten bij:

  • het landelijke en regionale Claudicationet
  • Parkinsonnet
  • CNA keten Maastricht en omstreken.

Verder heeft Yvonne Janss de COPD opleiding bij CIRO in Horn gevolgd, zodat zij deze klachten deskundig kan behandelen.

Dry needling is een nieuwe behandelmethode van de fysiotherapeut. Door middel van een speciale techniek worden spieren aangeprikt en raken op die manier snel en langdurig ontspannen. Dit aanprikken gebeurt met een zelfde soort naaldjes als gebruikt worden bij accupunctuur, maar bij dry needling richt men zich op de zogenaamde “triggerpionts” die kort gestimuleerd worden. Een triggerpoint is een verkrampte plek in een spier die ( druk ) pijn kan veroorzaken. Het inbrengen van het naaldje wordt bijna niet gevoeld. Als het juiste triggerpoint wordt aangeprikt, spant de spier zich en dit geeft een kortdurend krampgevoel. Daarna ontstaat ontspanning in de spier en kan men weer gemakkelijker bewegen en dit kan leidden tot minder pijn. De fysiotherapeut zal in zijn vraaggesprek en onderzoek kijken of deze methode voor u geschikt kan zijn. In onze praktijk verzorgt Carlo Daamen de dry needling behandelingen.

Door middel van tapen kunnen gewrichten en weefsels gecorrigeerd worden. Kinesiotape wordt over en rondom de spieren aangebracht om steun te geven aan spieren, of om te voorkomen dat u de spier aanspant. Ook kan het overbelasting van spieren voorkomen. Het rekt namelijk in de lengte. De tape volgt elke beweging en gaat niet knellen of verschuiven. U kunt vrij bewegen terwijl de tape zorgt voor ondersteuning en stabiliteit. De tape werkt 24 uur per dag en kan meerdere dagen worden gedragen zonder dat huidirritatie ontstaat. De tape kan op verschillende manieren op de huid worden geplakt. De gekozen methode hangt af van uw klachten. In onze praktijk kan iedere fysiotherapeut tapen.

"Een veilige en pijnvrije manier van mobiliseren voor fysiotherapeuten en manueel therapeuten"

Het Mulligan Concept is een methode die door een groot aantal fysio- en manueel therapeuten in Nederland wordt gebruikt om pijnvrij te kunnen mobiliseren. De methode gaat hypothetisch uit van een sporingsprobleem. Als metafoor kunt u hierbij denken aan een niet soepel lopende lade in een kast. Het spoor terugvinden is hier vaak een kwestie van een subtiele aanpassing van de positie van de lade, waarna het openen en sluiten weer zonder frictie kan plaatsvinden. Door in een menselijk gewricht deze gecorrigeerde beweging pijnvrij in te slijpen wordt het normale patroon hersteld. Dit fenomeen leidt vaak tot een snel en blijvend herstel van de gewrichtsfunctie. In onze praktijk verzorgt Sanne Keulders de Mulligan therapie behandelingen.