Specialisaties

Fysiotherapie houdt zich bezig met de behandeling van klachten aan het houding- en bewegingsapparaat. Dit kunnen klachten zijn die tijdens het sporten zijn ontstaan of door werk, een ongeluk of ziekte, verkeerde beweging of houding, een zwangerschap of de periode daarna, of gewoon omdat het lichaam ouder wordt.

De fysiotherapeut adviseert, begeleidt en behandelt waar mogelijk deze klachten. Het kunnen blessures van spieren, pezen, banden en gewrichten zijn. Maar ook stoornissen van het zenuwstelsel (bv. CVA of Parkinson), de bloedvaten (zoals bloedvatvernauwing), het evenwichtsorgaan (duizeligheidsklachten), het hart of de longen kunnen worden behandeld. De keuze voor het te volgen behandelbeleid zal altijd in samenspraak met u gemaakt worden naar aanleiding van het intakegesprek en het lichamelijk onderzoek. En indien mogelijk wordt dit meteen tijdens de eerste behandeling met u besproken.

Door middel van oefentherapie (en ook het adviseren en het meegeven van huiswerkoefeningen) of verschillende andere therapievormen wordt u geholpen om uw lichamelijke klachten te verminderen en/of te laten verdwijnen maar ook om deze te voorkomen zodat U zo snel als mogelijk weer zo optimaal mogelijk kunt deelnemen aan het dagelijkse leven. Het vraagt dus ook vaak van u de inzet om adviezen en oefeningen op te volgen.

De oedeemfysiotherapeut behandelt patiënten die last hebben van (lymf)oedeem door het lymfesysteem te stimuleren om het overtollige vocht af te voeren.
Lymfoedeem ( overtollig lymfevocht) komt onder meer voor bij mensen met (borst)kanker die een borstoperatie hebben ondergaan ,mensen met littekens of als gevolg van bestraling, chemotherapie, een operatieve ingreep of een ongeval.
Oedeemfysiotherapeuten maken gebruik van verschillende technieken:

 • manuele lymfedrainage: een behandelmethode waarbij door zachte pompbewegingen de lymfevaten aangezet worden tot harder werken. Door deze techniek wordt er meer vocht opgenomen en afgevoerd door de lymfe vaten.
 • Compressietherapie: deze therapie is een combinatie van zwachtelen en bewegen. Om het effect van de behandeling met manuele lymfedrainage te behouden, worden de aangedane ledematen ingezwachteld. In combinatie met compressietherapie is het van groot belang dat u oefeningen doet en in beweging blijft. Beweging zorgt ervoor dat de lymfevaten gestimuleerd worden vocht af te voeren. Bewegen is goed, maar het is wel van belang dat u overbelasting probeert te voorkomen.
 • Oedeem- en fibrosegrepen: dit zijn speciale handgrepen die toegepast worden bij verharde eiwitten(fibrose). Hierdoor kan lymfevocht door het weefsel heen worden geleid naar een plaats waar het gemakkelijker wordt opgenomen. Bovendien maken deze grepen verhard weefsel soepeler.
 • Medical taping: deze speciale manier van tapen is een aanvulling op de behandeling. De tape zorgt ervoor dat de lymfe onbelemmerd kan doorstromen.
 • Bewegings- en ademhalingsoefeningen: U leert specifieke bewegings- en ademhalingsoefeningen, die de afvoer van lymfvocht bevorderen. We adviseren ook thuis deze oefeningen regelmatig te doen.
 • Een op maat gemaakt trainingschema zodat u onder begeleiding kunt oefenen in onze oefen/fitnesszaal.
 • Advies betreffende het aanmeten van elastische kousen.

Wij werken goed samen met andere disciplines, zoals de behandelend oncoloog, chirurg, huisarts en ergotherapeut om tot een zo goed als mogelijk resultaat te komen. Om een goed resultaat te krijgen vindt de behandeling vaak in het begin meerdere malen per week plaats en het streven is om zo snel als mogelijk af te bouwen qua behandelfrequentie. Het verloop van de behandeling is per persoon verschillend.

De geriatrische fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in het behandelen van de ouder wordende mensen met meerdere klachten. Geriatrische fysiotherapie houdt zich dus bezig met de ouder en kwetsbaar wordende mens. Bij het ouder worden kunnen meerdere ( chronische) aandoeningen problemen opleveren in houding en beweging. Denk hierbij bijvoorbeeld aan artrose, osteoporose, loopstoornissen, maar denk ook aan beperkingen door een verouderend zenuwstelsel, zoals bijvoorbeeld coördinatieproblemen. Verder kan een centraal neurologische aandoening zoals Parkinson, MS, CVA, dementie maar ook COPD, diabetes en claudicatio ( vaatproblemen) klachten op oudere leeftijd bepalen of beïnvloeden. De geriatrische fysiotherapeut kan in zijn behandeling met al deze klachten rekening houden en u zo goed als mogelijk behandelen en revalideren. Hij werkt samen met andere paramedische disciplines ( multidisciplinair samenwerking). Dit zorgt ervoor dat u een zo goed als mogelijk afgestemde behandeling krijgt en alle disciplines dezelfde behandeldoelen nastreven.

Het herstellen van sportklachten en het weer hervatten van de sport op het oude niveau kan door middel van sportrevalidatie en fysiotherapie. Na een opgelopen blessure of een letsel van het lichaam door of tijdens het sporten zorgt de fysiotherapeut er weer voor dat u weer op het oude niveau kunt gaan functioneren. Daarnaast wordt er gewerkt aan het verhogen van het belastbaarheid niveau om te voorkomen dat ontstane problemen opnieuw optreden.

Er wordt altijd een individueel revalidatieplan opgesteld. Na een intake en het onderzoek wordt er naar een goede afweging van therapievorm gezocht. U kunt behandeld worden door bijvoorbeeld manipulaties en/ of mobilisaties, kracht-, stabilisatie- en coördinatietraining. Alles specifiek toegespitst op de beoefende tak van sport. Als revaliderende sporter wordt er van u verwacht dat u zelf veel oefent om zo weer op uw oude peil terug te kunnen komen. En hierbij wordt u continu deskundig begeleid.

Zowel tijdens als ook na de behandelingen voor kanker in het ziekenhuis, kan er begonnen worden met revalideren. Vaak is de algehele conditie flink gedaald en kan er sprake zijn van vermoeidheid en pijnklachten. Ook heeft u als patiënt de ruimte en tijd nodig om de ingrijpende periode te verwerken. Het is dan vaak moeilijk om zelf weer te starten met het opbouwen van de lichamelijke conditie, want waar moet je mee beginnen, wat is goed qua bewegen en waar moet je rekening mee houden? Fysiotherapie bij oncologie en oncologische revalidatie kan u hierbij helpen.

Na een uitgebreide intake, waarin het van belang is dat we goed op de hoogte zijn van alle behandelingen die u heeft ondergaan en uw medicatie, wordt ook gevraagd naar uw eigen doelen: waar wilt u aan werken? Een behandeling is namelijk altijd op maat! Dan volgen testen voor conditie, kracht, algehele beweeglijkheid. Ook kunnen andere klachten belangrijk zijn om rekening mee te houden. Er wordt een behandelplan gemaakt , zodat u onder begeleiding kunt gaan oefenen. Naast revalideren kunnen er ook nog andere zorgvragen zijn. Denk aan pijnlijke littekens, bewegingsbeperking van een been of arm of oedeem. Ook hier kunnen wij u bij helpen ( zie ook oedeemtherapie).

Door ( intensieve ) sportbeoefening, werk, foutieve houdingen en bewegingen, maar ook door veroudering kunnen klachten ontstaan aan belangrijke gewrichten zoals de rug, nek, schouder, knie, en heup.
Door middel van fysiotherapie wordt er naar gestreefd om zo lang en zo goed als mogelijk te kunnen en blijven functioneren.

In onze praktijk hebben wij ons toegelegd en gespecialiseerd in de behandeling van deze klachten. In onze praktijk zijn drie fysiotherapeuten aangesloten bij het landelijke en regionale schoudernetwerk. Verder is artrose de meest voorkomende aandoening van het houding- en bewegingsapparaat. Artrose komt vaak voor in heup en kniegewrichten.

Bij artrose zie je dat er een langzaam en wisselend progressief verlies van gewrichtskraakbeen ontstaat met veranderingen in het omliggende bot.
Vaak is artrose de reden dat men uiteindelijk toch moet kiezen voor een gewricht vervangende operatie: een nieuwe knie of heup. Wanneer zo’n operatieve gewricht vervangende operatie nodig blijkt wordt fysiotherapie en met name oefentherapie aanbevolen.
Verbetering van kracht- coördinatie en mobiliteit door middel van oefeningen is erg belangrijk. Tevens zal er tijdens de revalidatie aandacht zijn voor beweeggedrag, voorlichting en begeleiding zodat u na de revalidatie weer kunt doorstromen naar een reguliere beweeg- of sportactiviteit. Wij werken aan de samen met u opgestelde individuele doelen en zorgen dat u zo snel als mogelijk kunt herstellen. Wij werken volgens het KNGF opgestelde Richtlijn Artrose Knie/Heup: Pre - en postoperatieve fysiotherapie bij een gewricht vervangende operatie.
Voor meer informatie: KNGF richtlijn.

Als praktijk zijn wij gespecialiseerd in het behandelen van een aantal klachten. Vandaar dat wij aangesloten zijn bij:

 • het landelijke en regionale chronische Zorgnet ( claudicatioklachten, COPD, hart- en vaatziekten, lifestyle en rookstopcoach)
 • Parkinsonnet
 • CNA keten Maastricht en omstreken
 • Kenniscentrumduizeligheid

Het feit dat wij aangesloten zijn bij deze netwerken betekent dat de kwaliteit gewaarborgd is.

Verder heeft Yvonne Janss de COPD opleiding bij CIRO in Horn gevolgd, zodat zij deze klachten deskundig kan behandelen.

Dry needling is een nieuwe behandelmethode van de fysiotherapeut.
Door middel van een speciale techniek worden spieren aangeprikt en raken op die manier snel en langdurig ontspannen. Dit aanprikken gebeurt met een zelfde soort naaldjes als gebruikt worden bij accupunctuur, maar bij dry needling richt men zich op de zogenaamde “triggerpionts” die kort gestimuleerd worden.
Een triggerpoint is een verkrampte plek in een spier die ( druk ) pijn kan veroorzaken.
Het inbrengen van het naaldje wordt bijna niet gevoeld. Als het juiste triggerpoint wordt aangeprikt, spant de spier zich en dit geeft een kortdurend krampgevoel. Daarna ontstaat ontspanning in de spier en kan men weer gemakkelijker bewegen en dit kan leidden tot minder pijn.
De fysiotherapeut zal in zijn vraaggesprek en onderzoek kijken of deze methode voor u geschikt kan zijn. In onze praktijk verzorgt Carlo Daamen de dry needling behandelingen.

Door middel van tapen kunnen gewrichten en weefsels gecorrigeerd worden.
(Kinesio) tape wordt over en rondom de spieren aangebracht om steun te geven aan spieren, of om te voorkomen dat u de spier aanspant. Ook kan het overbelasting van spieren voorkomen. Het rekt namelijk in de lengte. De tape volgt elke beweging en gaat niet knellen of verschuiven. U kunt vrij bewegen terwijl de tape zorgt voor ondersteuning en stabiliteit. De tape werkt 24 uur per dag en kan meerdere dagen worden gedragen zonder dat huidirritatie ontstaat. De tape kan op verschillende manieren op de huid worden geplakt. De gekozen methode hangt af van uw klachten. Alle fysiotherapeuten in onze praktijk tapen, alleen Helene Dieteren kan tapen bij (lymfe) oedeemklachten

Wat is Manuele Therapie?

Een manueel therapeut is een specialist in het onderzoeken van de bewegingsmogelijkheden in uw gewrichten ( ook de rug/ wervelkolom) en het verbeteren hiervan.
De manueeltherapeut analyseert de bewegingsmogelijkheden en zijn hier afwijkingen gevonden dan kan de manueeltherapeut de beweeglijkheid verbeteren en corrigeren met diverse behandeltechnieken waaronder mobilisaties en manipulaties.
De effecten zijn vaak direct na de behandeling merkbaar. Gewrichten functioneren beter en bewegen gaat gemakkelijker. Frank Noijen is onze manueel therapeut.

Wat is Mulligantherapie?

"Een veilige en pijnvrije manier van mobiliseren voor fysiotherapeuten en manueel therapeuten"
Het Mulligan Concept is een methode die door een groot aantal fysio- en manueel therapeuten in Nederland wordt gebruikt om pijnvrij te kunnen mobiliseren. De methode gaat hypothetisch uit van een sporingsprobleem. Als metafoor kunt u hierbij denken aan een niet soepel lopende lade in een kast. Het spoor terugvinden is hier vaak een kwestie van een subtiele aanpassing van de positie van de lade, waarna het openen en sluiten weer zonder frictie kan plaatsvinden.
Door in een menselijk gewricht deze gecorrigeerde beweging pijnvrij in te slijpen wordt het normale patroon hersteld. Dit fenomeen leidt vaak tot een snel en blijvend herstel van de gewrichtsfunctie.
In onze praktijk verzorgen Sanne Keulders en Yvonne Janss de Mulligan therapie behandelingen.

Van alle 65 plussers valt ongeveer 35% minstens een maal per jaar. Met het ouder worden stijgt de kans op vallen aanzienlijk.
Vallen kan verstrekkende gevolgen hebben zoals het oplopen van een breuk, maar ook de kans op een langdurige ziekenhuisopname is aanwezig. Of het ontwikkelen van bewegingsangst kan het gevolg zijn van een val.
Door verminderde spierkracht en beweeglijkheid, door minder goed zien en/ of horen maar ook door onzekerheid, het ondernemen van minder activiteiten of een verminderd reactievermogen kan een val ontstaan. Ook door een halfzijdige verlamming of duizeligheidsklachten valt men vaker dan dat mensen zonder deze problemen dit doen.

Door middel van valtraining kan de kans op vallen ( aanzienlijk ) verminderd worden.
U leert hoe u zich zekerder kunt voelen, de spierkracht en de beweeglijkheid wordt verbeterd en de redenen van het vallen worden onderzocht waarom u zou kunnen vallen of gevallen bent. En wij leren u hoe u situaties herkent die valrisico met zich meebrengen. Mocht u toch komen te vallen dan heeft u geleerd hoe u zich op een juiste manier moet opvangen.
Wij verwachten van u dat u dagelijks de oefeningen die u geleerd krijgt ook consequent uitvoert. Want uw inzet is erg belangrijk om tot het beste resultaat te komen. Door te trainen kunnen wij niet voorkomen dat u gaat vallen maar wel de kans hierop fors verkleinen. En mocht u toch komen te vallen dan heeft u geleerd hoe u zich zo goed als mogelijk kunt opvangen waardoor een letsel voorkomen kan worden of de ernst aanzienlijk verminderd.

Paul Oosterink ( geriatrisch fysiotherapeut) en Helene Dieteren verzorgen in onze praktijk Onder de kerk 7b/c/ deze trainingen/ cursus.
Om te weten of u voor vergoeding van deze cursus in aanmerking komt kunt u het beste met ons contact opnemen.

Mimetherapie is een behandelmethode voor mensen met een aangezichtsverlamming. Bij een aangezichtsverlamming kan men niet of verminderd de spieren in het aangezicht bewegen.
In de normale situatie werken spieren van de linker en rechter gezichtshelft min of meer gelijk. ( symmetrisch). Bij een aangezichtsverlamming is de bewegingsmogelijkheid van een gezichtshelft verminderd of helemaal uitgevallen. Daarnaast kunnen de spieren in een deel van het gezicht op een abnormale manier gaan mee bewegen. Dit kan ontstaan wanneer de zenuw die voor deze verlamming zorgt niet of slechts gedeeltelijk is hersteld.

Het doel van de behandeling is gelijkheid van beide gezichtshelften te bevorderen, zowel in rust als bij bewegen. Leren om te voelen en het verschil te zien tussen spanning en ontspanning in het gezicht. En om het gezicht zo normaal mogelijk dus symmetrisch te bewegen zowel bij drinken, eten, praten en het uitdrukken van emoties. U leert om in het dagelijkse leven beter om te gaan leven met uw aangezichtsverlamming.

De behandeling vergt veel geduld en discipline, elke dag regelmatig zelf thuis te oefenen want pas dan kan er een zo optimaal mogelijk resultaat bereikt worden. Deze behandeling is alleen geschikt voor mensen met een zogenaamde “perifere” aangezichtsverlamming bijvoorbeeld na een paralyse van Bell of na operatieve ingreep. De behandeling is niet geschikt voor mensen met een aangezichtsverlamming die een centraal neurologische oorzaak heeft zoals bijvoorbeeld na een CVA ( hersenbloeding/ herseninfarct).

Na de opleiding fysiotherapie kan men zich specialiseren in osteopathie. Osteopathie betekent letterlijk ”ziekte van de beenderen” en is een alternatieve geneeswijze. ( naast homeopathie, acupunctuur en chiropraxie) . Bij osteopathie gaat men ervan uit dat een verminderde beweeglijkheid van weefsels en structuren in het lichaam een nadelige invloed op de gezondheid heeft. Osteopaten kunnen een dergelijke bewegingsvermindering met hun handen op sporen en weer beweeglijker maken.
Wanneer de osteopaat onderzoekt en behandeld, doet hij dit vanuit een totaalbenadering van de klacht: niet alleen het bewegingsapparaat ( botten, gewrichten spieren) maar ook het orgaansysteem (de inwendige organen met bloedvaten en lymfestelsel) en het craniosacrale systeem (dat zijn de schedelbotten, hersenvliezen, ruggenmergsvlies en hersenvochtcirculatie) worden in het onderzoek en de behandeling betrokken. Het lichaam wordt als een eenheid gezien en bestaat uit deze drie systemen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en elkaar continu beïnvloeden. De behandeling bestaat uit het herstellen van de oorspronkelijke beweeglijkheid door middel van zachte handgrepen. Van daaruit kan het natuurlijk genezingsproces plaats gaan vinden. Hiermee wordt bedoeld dat het lichaam na behandeling in principe vanzelf terugkeert naar de oorspronkelijke toestand.